Wycieczki autokarowe z reguły kojarzą się z przyjemnością - związaną z odwiedzaniem ciekawych miejsc czy wspólną zabawą podczas wyjazdu. Czasem jednak zdarza się tak, że w ich trakcie dochodzi do różnego rodzaju nieprzyjemnych wydarzeń i wypadków. Kto wówczas odpowiada za wyrządzone szkody? Dowiedz się tego z naszego tekstu!

Wypadki drogowe

Z całą pewnością najbardziej niebezpiecznym typem sytuacji, do jakich może dojść w trakcie transportu autokarowego, są kolizje i wypadki drogowe. Co warte podkreślenia, ich przyczyny bywają bardzo różne i niestety nie zawsze kierowca ma też bezpośredni wpływ na ich wystąpienie. Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia późniejszego dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych pasażerów. W zasadzie mogą tu wystąpić dwie sytuacje, gdy:

  • całość lub część winy ponosi przewoźnik - wówczas to on odpowiada za szkody.
  • całość winy wynika z działania poszkodowanego, osób trzecich lub też czynników niezależnych - np. atmosferycznych - wówczas firma transportowa nie ponosi odpowiedzialności.

W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na sytuację, w której podróżny doznał obrażeń w wyniku nieprzestrzegania zaleceń czy regulaminu przewozu. Wówczas poszkodowany nie może liczyć na wypłatę pełnej kwoty rekompensaty od przewoźnika. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce w przypadku niezapięcia pasów bezpieczeństwa.

Szkody wyrządzone przez pasażerów

Mimo zmieniających się czasów, w dalszym ciągu najczęstszą przyczyną szkód w autokarach jest niewłaściwe zachowanie pasażerów. Co jasne i w tym przypadku możemy mieć do czynienia z działaniami z premedytacją lub też bardziej przypadkowymi. Niezależnie od intencji, za szkodę taką odpowiada jednak zawsze sprawca i podmiot czy osoba wynajmująca pojazd. Oni też są zobowiązani do poniesienia konsekwencji dokonanych zniszczeń - co z reguły polega na zapłaceniu za naprawę uszkodzonego elementu. Co warte podkreślenia, wielu przewoźników w przygotowanych przez siebie umowach podkreśla, że poważne akty wandalizmu, których skutkiem jest utrudnienie pracy kierowcy czy uniemożliwienie ruchu wynajętego autokaru, mogą być przyczyną rozwiązania umowy najmu.

Szkody autokaru podczas wynajmu

Szkody wynikające z użytkowania

A jak wygląda sytuacja, gdy podczas podroży wystąpiły szkody, wynikające z normalnego użytkowania autokaru? W tym przypadku największym problemem może okazać się ocena danej sytuacji przez strony. W zasadzie bowiem odpowiedzialność za awarie tego typu spoczywa na przewoźniku - co więcej, jest on zobowiązany do ich szybkiej naprawy, jeśli skutkują one np. obniżeniem komfortu podróży. Z drugiej jednak strony wiele sytuacji jest na tyle niejednoznacznych, że może nawet dochodzić do trudnego do polubownego rozwiązania konfliktu. Dlatego też warto z jednej strony dbać o stan wyposażenia autokaru, by nie było ono "u kresu żywotności", a z drugiej po prostu uważać na to, jak używa się konkretnych elementów, a w razie wątpliwości - prosić o pomoc kierowcę.

Szkody niewynikające z winy wynajmującego

Dość częstą sytuacją podczas wyjazdów autokarowych są szkody wytworzone przez osoby postronne - chociażby wybite szyby, lusterka, czy przebite opony. W ich przypadku z reguły odpowiedzialny za naprawę jest najemca, który często naprawia tego typu uszkodzenia z ubezpieczenia. Co jednak warte podkreślenia, w niektórych sytuacjach firmy świadczące usługi autokarowe zabezpieczają się na takie sytuacje i zobowiązują wynajmującego do poniesienia kosztów napraw. Zapisy takie stosuje się np. w sytuacjach, gdy podróż jest obarczona dużym ryzykiem - np.: wiedzie przez tereny lub do miejsc o niepewnej sytuacji politycznej.

Mimo że temat odpowiedzialności za różnego rodzaju szkody podczas jazdy jest dość oczywisty, to warto zadbać, by związane z nim zapisy znalazły się w podpisanej umowie najmu. Pozwoli to bowiem na rozwianie wszelkich wątpliwości i łatwe rozstrzyganie sytuacji spornych. W tym miejscu warto też podkreślić, że sposobem na uniknięcie problemów jest też nawiązanie kontaktu z dobrymi firmami transportowymi, takimi jak Dariusz Wysocki Przewozy Autokarowe z Warszawy. Stosujemy bowiem jasne zasady odpowiedzialności i dbamy, by nasze pojazdy były zawsze w pełni sprawne. Zapraszamy do kontaktu!